Documentació
Iniciar sessióQuè vols saber?

 

Tràmit de documents
S
ervei de gestió de documentació en les administracions corresponents.

Projectes d’Arquitectura i Enginyeria
Desenvolupament de projectes/avantprojectes i avaluació de la seva viabilitat.
Controls de Qualitat i Estudis de Seguretat i Salut

serv_01

Direcció d’obres
Gestions Tècniques competents en obra, visites d’
inspecció, coordinació de Seguretat i certificacions d’obra.

Cales de formigó i informes d’aluminosi, porositat i Sulfats
Si l’edat de l’edifici o el seu estat indiquen degradació de l’estructura, es pot sol·licitar un test aluminós i/o de sulfats i una prova de porositat, així com una revisió general de l’estructura.

serv_02

Decoració
Assessorament en distribució i decoració de
l seu habitatge.

Informes de construcció i obres
Un especialista redactarà un informe tècnic sobre el problema que té l’edifici,
i si cal valorarà
el cost de les obres de reparació. 

serv_03

Cèdules d’habitabilitat
Un
tècnic es desplaçarà al seu habitatge per realitzar una inspecció in situ, després complimentarà el certificat de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat que entregarà al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Documentació Tècnica i direcció d’obres per rehabilitació de façanes i cobertes
Expedients per sol·licitud de llicències. Estudis cromàtics del color original de les façanes. Direcció en execució de les obres.

serv_04 

 

Consulta gratuïta al despatx
Un tècnic l’assessorarà gratuïtament.

Activitats
Es tramiten tot tipus de llicències ambientals.

Consulta a domicili
Un tècnic es desplaça al seu domicili per fer una inspecció ocular del problema
i orientar-lo sobre el que cal fer. 

serv_05


 

Projectes d’Arquitectura i Enginyeria

 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Banner
“Afrontem la nostra feina amb la responsabilitat que suposa crear Espais habitables”
Banner